|   Resultaatgerichte trainingen   |   Professionele begeleiding   |   Unieke trainingsruimte   |   Persoonlijke trainingsschema's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

Privacy verklaring (AVG)


Fit4woman biedt Personal Training binnen een sportschool en heeft haar accommodatie in Nijmegen (GL) inclusief online coaching

en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 65255151. De contactgegevens van Fit4woman staan vermeld op

zowel deze website als op www.fit4woman.nl

 

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de leden, personeel en relaties zijn noodzakelijk en van belang, om het optimaal

functioneren van de sportschool te kunnen waarborgen. De leden, personeel en relaties van Fit4woman nemen kennis van de

privacyverklaring en geven op vrijwillige basis (schriftelijk) toestemming tot in beperkte mate overhandigen en bewaren van

de verstrekte gegevens.

 

Op de website en op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Messenger) zal men informatie kunnen vinden zoals

berichten over sportartikelen of aanverwante. Echter, persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de

betrokkene worden gepubliceerd.

 

Voor de “geldelijke” betalingen met betrekking tot de contributies van de leden, om te kunnen sporten bij Fit4woman zullen bepaalde

gegevens moeten worden aangereikt. Deze gegevens zullen beperkt worden doorgegeven aan de financiële verwerker van Fit4woman.

 

Persoonsgegevens worden door Fit4woman slechts gebruikt, verzameld en verwerkt conform de wet tot bescherming van de

persoonsgegevens (privacywet)

 

Fit4woman gebruikt, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, relaties en personeel conform de geldende wetgeving:

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke

personen in verband met de verwerking van persoons-gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

 

Fit4woman verzamelt persoonsgegevens van de leden om een overzicht te creëren aangaande het aantal leden, de frequentie van het

sporten van de leden en de contributiebetalingen van de leden. De leden hebben Fit4woman gemachtigd om door middel van een

bancaire handeling, een van te voren vastgesteld bedrag te mogen afboeken. Vervolgens zullen deze gegevens worden overgedragen

aan de financiële verwerker. Ook wordt bij de inschrijving van de leden enkele vragen gesteld aangaande lichamelijke beperkingen.

Deze gegevens zijn van belang om een gepast trainingsschema te kunnen bepalen, zodoende blessures te vermijden en de instructeurs

adequaat kunnen aansturen.

 

De persoonsgegevens van de leden die worden verzameld, gebruikt en verwerkt omvatten onder andere: Naam, voornaam, geboortedatum,

adres (straatnaam/huisnummer/woonplaats, telefoonnummer en IBAN gegevens. De frequentie van het sporten is ook gekoppeld aan de

maandelijkse contributie.

 

Persoonsgegevens van de personeelsleden die worden verzameld en verwerkt omvatten onder andere: Naam, voornaam, geboortedatum,

adres (straatnaam/huisnummer/woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN gegevens. Kortom, alle relevante gegevens die door de

wetgever zijn bepaald. De betaling met betrekking tot het salaris, vindt plaats door een bancaire handeling.

 

Gegevens van zakelijke relaties die worden verzameld omvatten onder andere; Naam, voornaam, bedrijfsnaam, adresgegevens,

telefoonnummer, e-mail, IBAN gegevens en alle andere relevante gegevens om een zakelijke relatie in stand te houden.

 

De gegevens worden door verantwoordelijke bewaard op een gegevensdrager die in het bezit is van de bevoegde persoon van de sportschool.

De persoonsgegevens van de leden, relaties en personeelsleden worden niet verspreid of doorgegeven zonder goedkeuring, tenzij in noodzakelijke

gevallen zoals omschreven.

 

Alle leden, medewerkers en of relaties hebben de juiste gegevens verstrekt aan Fit4woman. Voor onvolledige of onjuiste gegevens zijn de leden,

relaties en medewerkers zelf verantwoordelijk en kunnen dit melden bij Fit4woman, waarna dit zo snel mogelijk wordt aangepast.

 

De leden, medewerkers en relaties kunnen een verzoek tot verwijdering van bepaalde gegevens aanvragen. Ook heeft men het recht tot inzage

van zijn of haar persoonsgegevens. Elke aanvraag van een verzoek tot verwijdering of inzage dient via de mail te worden aangevraagd bij de

betreffende verantwoordelijke van Fit4woman.

 

Een vraag tot verwijdering van de (noodzakelijke) persoonsgegevens uit de bestanden, heeft onmiddellijk het einde van uw lidmaatschap

of zakelijke relatie tot gevolg. Relevante en door de wetgever opgelegde gegevens aangereikt door het personeel, kunnen in principe niet

worden verwijderd.

 

Indien voor verwerking van bepaalde gegevens toestemming is/wordt gevraagd, kan deze ten allen tijden door de betrokkene worden

ingetrokken. De verzamelde gegevens blijven bewaard volgens de wettelijk gestelde regelgeving.

 

Fit4woman neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende beschermd worden. Zo worden

uw gegevens beschermd tegen verlies, vervalsing, ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking aan derden. De opgeslagen data worden

onder andere beschermd door anti-virussoftware, firewall en andere softwareprogramma’s. Vrij regelmatig wordt van de bestanden

een back-up gemaakt op een externe gegevensdrager.

 

De website-host en de bancaire instelling heeft de nodige maatregelen genomen om de gegevens die zijn geplaatst of aangereikt, te beschermen.

 

In de gevallen waarbij een inbreuk op de beveiliging per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot ongeoorloofde toegang of verspreiding

van persoonsgegevens zal men zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

 

Om de website van Fit4woman nog beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen cookies (automatisch) op de harde schijf

van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder gebruikt worden bij volgende

verbindingen met de website. Bij de webbrowser die u gebruikt, kan men raadplegen hoe u cookies kunt weigeren of verwijderen.

 

Wij als Fit4woman, maken geen gebruik van de door u meegestuurde cookies voor de verzameling, verwerking en gebruik van

persoonsgegevens.

 

Fit4woman maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-

advertenties van Fit4woman bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Fit4woman te

kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens

Google verwerken: Fit4woman heeft hier geen invloed op.

 

Fit4woman heeft Google geen toestemming gegeven om via Fit4woman verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere

Google-diensten.

 

Op de website zijn ook links te vinden met verwijzingen naar andere websites. Wij als Fit4woman kunnen niet verantwoordelijk worden

gesteld hoe en op welke manier deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Raadpleeg daarom ook de privacyverklaring van de

betreffende website.

 

Voor het maken van foto’s en of bewegende beelden, zal ten alle tijden toestemming worden gevraagd. Bij het geven van de toestemming,

kan het zijn dat deze op de website van Fit4woman worden gepubliceerd of op de sociale media pagina's van Fit4woman. Indien toestemming

is gegeven voor het plaatsen van foto’s en of bewegende beelden, kan deze ten allen tijden door de betrokkene worden ingetrokken.

 

----

 

Fit4woman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fit4woman maakt gebruik van een betrouwbaar

SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst

over de beveiliging van door Fit4woman verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:

 

Fit4woman // Johanneke Lens

van Rosenburgweg 10

6537 TM Nijmegen

 

024-3661489

 

Inschrijving K.v.K

65255151

ABN AMRO Nijmegen

55.46.64.844

IBAN

NL62ABNA0554664844

BIC

ABNANL2A

 
 
 

 

© FIT 4 WOMAN - INFO@FIT4WOMAN.NL